Kalendár Slovenský pohár Nordic Walking 2023

04.03.2023

Aktuálny kalendár Slovenského pohára Nordic Walking 2023

Sme partia priateľov Nordic Walkingu. Radi sa stretávame na rôznych športových podujatiach, kde si môžeme vzájomne zmerať sily, vymeniť skúsenosti, utužiť priateľstvá a spoznať nové kúty Slovenska.

Preto sme vytvorili projekt s názvom SLOVENSKÝ POHÁR NORDIC WALKING, aby sa podporila:

- propagácia zdravého životného štýlu a aktívneho trávenia voľného času

- popularizácia rodinne orientovanej a medzigeneračnej pohybovej aktivity ako je Nordic Walking

- propagácia najatraktívnejších miest Slovenska, kde sa budú podujatia konať

- zdravotná výchova štandardnými a inovatívnymi formami

- integrácie ľudí všetkých vekových kategórií

- identifikácia najlepších pretekárov, rodín a klubov

- v ďaľšom kroku chceme integrovať zdravotne znevýhodnených ľudí tak, ako sa to už deje vo viacerých krajinách

Viac na www.spnw.sk