Základy Nordic Walking - 5 základných bodov techniky Nordic Walking

28.03.2023

Nordic Walking je cvičenie, ktoré v poslednom čase získalo na obľúbenosti, najmä medzi tými, ktorí chcú zlepšiť svoju fyzickú kondíciu a zdravie. Je to pohybová aktivita, ktorá využíva palice na nordic walking, aby sa zlepšila technika chôdze a zvýšila intenzita tréningu. Tu je päť základných bodov techniky Nordic Walking, ktoré by ste mali poznať, ak si chcete vyskúšať túto aktivitu.

1. Bod: Pohyb vychádza z ramena a ruka je v lakti mierne ohnutá.

Pri Nordic Walking je dôležité, aby pohyb vychádzal z ramena, nie z lakťa. To znamená, že pri pohybe by sa malo hlavné úsilie sústrediť na pohyb ruky z ramena a pracovať s rukou v celom rozsahu pred a za telom. Pohyb rúk naopak nemá byť iba v lakti pred telom. Ruka by mala byť v lakti mierne ohnutá. 

2. Bod: Pevné uchopenie rukoväte pred telom

Pevné uchopenie rukoväte pred telom je dôležitým prvkom Nordic Walking techniky. Rukoväť by sa mala držať tak, aby prsty a dlaň dostatočne uchopili rukoväť. Zápästie by malo pri pohybe pred a za telo prechádzať blízko tela. To zabezpečí, že palice sa budú pohybovať súbežne s telom a pomôžu vám udržať si stabilitu a správne držanie tela.

3. Bod: Otváranie a zatváranie ruky na úrovni bedra

Pri Nordic Walking by sa mala ruka pohybovať v rytmickom cykle otvárania a zatvárania, ktorý by mal byť koordinovaný s krokom. Ruka by sa mala otvárať, keď sa opačná noha pohybuje dozadu a zatvárať, keď sa noha pohybuje dopredu. Tento pohyb zvyšuje kardiovaskulárnu záťaž a zlepšuje účinnosť chôdze.

4. Bod: Otvorenie dlane a vypustenie ruky za telo

Tento bod je spojený s tým, ako sa palice pohybujú počas chôdze. Pri pohybe sa ruka uvoľní a otvorí sa dlaň. Palica by mala byť potom za telom a posunutá dozadu, aby sa v zabezpečila správna koordinácia pohybu tela a rúk. Tento pohyb pomáha rozvíjať svalovú silu a zlepšuje koordináciu pohybu.

5. Bod: Zápich palice v rovnakom čase ako dopadne noha na zem

Posledným základným bodom techniky Nordic Walking je synchronizácia pohybu rúk a nôh. Palica by mala byť zápichnutá do zeme v rovnakom čase, ako dopadá noha na zem. Pri správnej technike by sa palice mali pohybovať súbežne s telom a posúvať sa vpred a dozadu v rovnakej rytmickej súhre s krokom.

V záverečnom zhrnutí by sme mohli povedať, že Nordic Walking je ideálnou pohybovou aktivitou pre tých, ktorí chcú zlepšiť svoju kondíciu a zdravie. Správna technika je kľúčová pre dosiahnutie maximálneho účinku, preto je dôležité sa riadiť základnými bodmi, ktoré sme spomenuli v tomto článku. Ak sa budete riadiť týmito pravidlami, budete mať viac energie a cítiť sa budete lepšie, čím si vylepšíte svoje celkové zdravie a pohodu.


Text: Lukáš Novotný

Foto: ONWF